Helsevurdering for førerkort

Det viser en spørreundersøkelse blant et utvalg allmennleger og spesialister.

– Utfordringene for legene er store pga. det store antallet pasienter som må vurderes med tanke på om de er helsemessig skikket til å beholde førerkortet. Det finnes få retningslinjer for når bilkjøring er for risikabelt eller ulykkesrisikoen for høy for syke personer, skriver Anne Brækhus og medarbeidere i en artikkel i Tidsskriftet.

Legene etterlyser mer spesifikke retninslinjer og et trafikkmedisinsk senter som kan bistå dem i denne vanskelige og viktige oppgaven.

Les hele saken:
Legers syn på helsevurdering for førerkort

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media