Gir ensomhet mer brystkreft?

En amerikansk forskergruppe har undersøkt hvordan sosial isolasjon påvirker tumorutvikling hos rotter. De isolerte rottene utviklet signifikant flere benigne og maligne svulster i brystkjertlene.

– Disse rottene ble utsatt for ekstremt stress over en lang periode av livet, og at dette påvirker rottene biologisk er ikke overraskende. I mange studier har man undersøkt hvordan stressende opplevelser påvirker sykdomsutvikling hos mennesker, og man har ikke klart å påvise noen enkle sammenhenger, sier overlege Anna Barbro Sætersdal ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Les hele saken:
Gir ensomhet brystkreft?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media