Gastrisk bypass gunstig ved sykelig fedme

Kirurgisk behandling av sykelig fedme er et etablert behandlingstilbud i Norge. Ved Oslo universitetssykehus, Aker er det de siste to årene utført ca. 250 slike inngrep årlig, hvorav de fleste er laparoskopisk gastrisk bypass.

I undersøkelsen som presenteres i en artikkel i Tidsskriftet, ble 136 pasienter operert med laparoskopisk gastrisk bypass ved Aker i 2007 inkludert. Andelen pasienter med type 2-diabetes var 34 % før operasjon og 10 % etter. Tilsvarende tall for metabolsk syndrom var henholdsvis 80 % og 24 %.

– Gastrisk bypass har en gunstig effekt på type 2-diabetes. Blodsukkernivået ble normalisert hos de fleste pasientene etter operasjon, og behandlingen førte også til statistisk signifikant lavere forekomst av metabolsk syndrom, skriver Torgeir T. Søvik og medarbeidere.

Les hele saken:
Type 2-diabetes og metabolsk syndrom før og etter gastrisk bypass

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media