Endret dosering av digitoksin

I 2007 kom det nye anbefalinger om dosering og terapeutiske serumkonsentrasjoner av digitoksin. I om lag to tredeler av alle analyserte prøver ved St. Olavs hospital i 2008 lå serumkonsentrasjonen av digitoksin over revidert referenseområde.

– Oppfølging med serumkonsentrasjonsanalyser av digitoksin er fortsatt svært viktig, skriver Arne Hønnås og medarbeidere.

Les hele artikkelen:
Dosering av digitoksin i klinisk praksis

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media