Endelig felles interessekonfliktskjema

Den store variasjonen i måten ulike tidsskrifter ber om, og rapporterer om, mulige interessekonflikter på, er forvirrende både for forfattere og lesere. Derfor har Vancouvergruppen (the International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) utviklet et elektronisk skjema som alle medlemstidsskriftene nå har brukt i en pilotperiode. Lesere og forfattere har gitt tilbakemeldinger, og en revidert versjon er nå tilgjengelig.

– Vi er takknemlige overfor de mange forfattere, redaktører og andre interesserte som tok seg tid til å gi oss tilbakemelding på interessekonfliktskjemaet. Komitéen har vurdert alle de verdifulle kommentarene, og reviderte skjemaet på forrige møte, sier Charlotte Haug.

Hun er én av de 17 redaktørene som har skrevet en felles lederartikkel om dette.

Les lederartikkelen:
Toward more uniform conflict disclosures – the updated ICMJE conflict of interest reporting form

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media