Demens: dystre tall for fremtiden

Det viser beregninger Peter F. Hjort og Hans Th. Waaler har gjort.

– Tallene er overveldende. Vi mener at demens er Norges største og tyngste helseproblem, og at eldrebølgen vil gjøre problemet enda større, skriver de i en kronikk i Tidsskriftet.

De tar opp to store utfordringer ved denne utviklingen. For det første en nødvendig utbygging av hjemmetjenester og sykehjem og en fordobling av antall omsorgspersonell til eldreomsorgen. For det andre må man forsøke å forebygge eller utsette demens.

– Mange studier viser at fysisk aktivitet reduserer risikoen for demens. Det gjelder å bygge opp gode vaner i familiene, på skolen, på arbeidsplassen og i fritiden. Og fysisk aktivitet må i langt større grad enn i dag inn i eldresentrene, sier Hjort og Waaler.

Les hele saken:
Demens frem mot 2050

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media