Antipsykotika virker ulikt

I studien ble 123 akuttinnlagte pasienter med psykosesymptomer randomisert til de antipsykotiske legemidlene, og oppfølgingstiden var på inntil to år.

Quetiapin var overlegent med henblikk på reduksjon av psykosesymptomer, sykdommens alvorlighetsgrad og bedring av generell funksjon. Når det gjelder bivirkninger var olanzapin assosiert med større økning av livvidde enn risperidon, mens risperidon førte til mer galaktoré (utskillelse av melk fra brystene) enn de andre medikamentene.

Les hele saken:
Antipsykotika virker ulikt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media