Unyttige metoder må fjernes

Det skriver Berit Mørland ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i en kronikk i Tidsskriftet.

Systematiske vurderinger av etablerte metoder bør inngå som grunnlag for gode prioriteringsprosesser i helsevesenet. I prinsippet bør slike vurderinger bygge på de samme kriteriene som benyttes for innføring av nye tiltak, skriver hun.

Les hele kronikken:
Unyttige metoder må fjernes

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media