Sykling gir bedre helse

Hensikten med studien, som er utført av Leif Inge Tjelta og medarbeidere ved Universitetet i Stavanger og publisert i siste utgave av Tidsskriftet, var å se om man med enkle midler klarte å motivere til regelmessig sykkelaktivitet til og fra arbeid i ett år, og om dette førte til fysiologiske endringer som kunne gi helsemessig gevinst. Og det gjorde det. I den første perioden av studien, da vær og føre var egnet til sykling, var forbedring i oksygenopptak på 22 %.

Stor reduksjon i dødelighet
- Dette tilsvarer det man finner i kontrollerte treningsforsøk. I studier har man funnet en reduksjon i dødelighet på 44 % ved tilsvarende endring i oksygenopptaket, skriver Lars Bo Andersen og Elling Bere i en lederartikkel i samme nummer.

I tillegg til en forbedring av oksygenopptaket, fant Tjelta og medarbeidere også en 15 % økning i HDL-kolesterol.

- Økningen man kan forvente i HDL-kolesterol gjennom statinbehandling er i størrelsesordenen 5–15 %, mens annen medikamentell behandling gir en økning på 15–35 %. Siden sykling har positive effekter på flere sykdommer, mens medikamentell behandling er spesifikk og har bivirkninger, vil vi tro at helseeffekten er større ved sykling enn ved medikamentell behandling, skriver Andersen og Bere.

Nedgang i BMI
De mener Tjelta og medarbeidere er beskjedne når de beskriver endringene i kroppsmasseindeks som små og nærmest ubetydelige.

- Fra deres tabell 2 ser vi tydelig at det har vært en signifikant nedgang i BMI for deltakerne generelt, og for menn spesielt, skiver de.

De mener arbeidsgivere bør vurdere både gratis sykler og kortere arbeidstid for å få sine ansatte til å sykle til jobben.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media