Større sykehus – bedre resultater?

Tverrsnittsstudien omfattet data over helseutgifter til pasienter som var innlagt i perioden 2004–06 i sykehus med akuttavsnitt i USA.

Les hele saken:
Større sykehus – bedre resultater?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.