Også moderat hjerneskade kan gi men

Nada Hadzic-Andelic har undersøkt forekomsten av akutte traumatiske hjerneskader i Oslo, og også studert funksjonsutfall og helserelatert livskvalitet blant voksne i alderen 16–55 år, alle med moderat til alvorlig traumatisk hjerneskade.

– Pasientene, også flere av dem med mindre alvorlige skader, rapporterte om stor grad av uførhet og dårlig helse ett år etter hodeskaden. Hver fjerde pasient trengte hjelp til daglige aktiviteter, blant annet fordi de var blitt rotete og glemsomme. Etter ti år var de fleste pasientene i relativt god form, både fysisk og kognitivt, men hadde likevel nedsatt livskvalitet sammenliknet med den generelle befolkningen, sier Hadzic-Andelic.

Les hele saken:
Også moderat hjerneskade kan gi men

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media