Nasjonalt kompetansesenter for...?

Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling for kreft, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Det er én av seks ulike navneformer som brukes om ett og samme kompetansesenter.

- Det er neppe hensiktsmessig. Når det i tillegg står «Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet» bakerst, begynner det jo å bli svært langt. Hva kan gjøres? Man bør bli enige om én form. Det er dessuten et godt prinsipp at oppfatningen til bæreren av navnet bør tillegges vekt, skriver Erlend Hem i språkspalten.

Les hele saken:
Nasjonalt kompetansesenter for...?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media