Mens man venter på turnusplass...

Alt helsepersonell i Norge er avhengig av autorisasjon for å utøve sitt virke. Dette er regulert i helsepersonelloven § 48. I Norge er utgangspunktet at leger får autorisasjon etter fullført og godkjent turnustjeneste. Helsepersonelloven § 49 åpner for at helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon, etter søknad kan gis lisens. Dette er nærmere regulert i egen forskrift. Både autorisasjon og lisens utstedes av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Forskriften regulerer lisens til medisinstudenter og turnuslisens. I tillegg er det en rekke administrativt innførte lisenser som fremgår av SAFHs nettsider, herunder lisens til cand.med. uten avtjent turnustjeneste, skriver John Ole Wist, jurist i Legeforeningen.

I en artikkel i Tidsskriftet forklarer han mer om studentlisens, turnuslisens, cand.med. med lisens, lønnsvilkår og refusjonsrett.

Les hele artikkelen:
Mens man venter på turnusplass...

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media