Mammografiscreening virker ikke

I perioden der screening kunne ha hatt en effekt (1997–2006), falt dødeligheten av brystkreft blant kvinner i alderen 55–74 år med 1 % per år i de screenede områdene, mot 2 % i de ikke-screenede områdene. Blant dem som var for unge til å ha nytte av screening (35–55 år), falt dødelighet av brystkreft med hhv. 5 % og 6 % i screenede og ikke-screenede områder.

- Mammografiscreening har ikke levd opp til forventningene. Fallet i dødeligheten må skyldes bedre behandling og ikke screening. Alvorlige skadevirkninger, som overdiagnostikk og overbehandling, har dessuten vært undervurdert, skriver Zahl.

Les hele saken:
Mammografiscreening virker ikke

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media