Innførsel og utførsel av legemidler til eget bruk

Ved reiser innenfor EØS-området kan reisende medbringe legemidler som tilsvarer inntil ett års forbruk. Reisende fra land utenfor EØS-området, såkalt tredjeland, kan medbringe legemidler for høyst tre måneders forbruk, skriver Martin Bjerke i Statens legemiddelverk.

Les hele artikkelen:
Innførsel og utførsel av legemidler til eget bruk

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media