Å høre eller ikke høre?

I sin doktoravhandling har han analysert debatten om cochleaimplantater fra et etisk perspektiv.

Cochleaimplantat kan gi sterkt hørselshemmede og døve hørsel. For barn som er født døve eller sterkt tunghørte, er målet med cochleaimplantat å gi mulighet til å lære å forstå og oppfatte tale. Men gir det barnet et bedre liv enn det ville hatt uten implantatet?

Les hele saken:
Å høre eller ikke høre?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media