Helsetjenesten er ikke som andre tjenester

Hun har snakket med professor emeritus Arnold S. Relman, forfatter og tidligere redaktør av The New England Journal of Medicine, om det han betegner som det avgjørende vendepunktet i amerikansk helsetjeneste: Da den gikk over fra å være overveiende profesjonsstyrt til å bli markedsstyrt. Året var 1975.

Liten tue
– Er det mulig at Lewis Goldfarb, en irritert boligkjøper i Virgina, USA, er ansvarlig for den byråkratiseringen, kommersialiseringen og deprofesjonaliseringen av helsetjenesten som har foregått i store deler av den vestlige verden de siste 20–30 årene? Ja, mener Arnold S. Relman, skriver Haug.
Hun viser også til en artikkel skrevet av Kenneth Arrow, en banebrytende økonom som fikk nobelprisen i 1972. I 1963 skrev han artikkelen Uncertainty and the welfare economics of medical care – en klassiker innen helseøkonomi.

– Ikke bare det; den regnes som utgangspunktet for selve faget helseøkonomi. Hovedbudskapet i artikkelen er at et system basert på konkurranse og frie markedskrefter ikke vil fungere – verken for pasienter eller for samfunnet som helhet.

Lest den..?
Arrow konkluderte med at en sterk profesjonsetikk og selvjustis blant legene, støtte og engasjement fra pårørende samt offentlig styring og kontroll – ikke av økonomien, men av innhold og kvalitet – var avgjørende for å sikre pasienter en god helsetjeneste.

–Man tar seg i å lure på om helseøkonomer og andre som gir råd om utviklingen av helsepolitikken – både i Norge og USA – faktisk har lest Arrows klassiske artikkel, skriver Haug.

Les hele saken:
Helsetjenesten er ikke som andre tjenester

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media