Asmta fra mor til barn

– Den ganske lett forhøyede risikoen for selvrapportert astma hos småbarn kan kanskje skyldes den tette kontakten med moren in utero og i de første leveår og dermed felles miljøfaktorer. En annen mulighet er at mødre med astma observerer og gjenkjenner symptomene hos barna i høyere grad. En avklaring av spørsmålet krever en prospektiv studie, sier Ronald Dahl ved lungemedisinsk avdeling ved Århus universitetssykehus.

Les hele saken:
Astma hos mor og barn

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media