Virker pregabalin ved fibromyalgi?

Robin Holtedahl har gjort en gjennomgang av publiserte studier og offentlige studieregistre.

- Aktuelle anbefalinger om bruk av pregabalin i behandling av pasienter med fibromyalgi hviler på et svakt faglig grunnlag. Inntil det foreligger forskningsresultater fra produsentuavhengige miljøer må pregabalins rolle i behandlingen av fibromyalgi anses som usikker, skriver han.

Legemiddelverket bekymret
I Norge økte salget av pregabalin fra 0,05 til 2,32 definerte døgndoser per 1 000 innbyggere per år mellom 2004 og 2008, og forskrives nå dobbelt så ofte som gabapentin. Antall forskrivninger øker raskere enn antall brukere, hvilket har medført spekulasjoner om misbrukspotensial. Legemiddelverket uttrykte i januar 2009 bekymring over den økte bruken, og la opp til drøfting av saken på europeisk nivå.

Kan vi stole på legemiddelindustrien?
Spørsmålet stilles av Lars Slørdal på lederplass. Han mener det er objektivt klanderverdig å konstruere studier ut fra hva man ønsker å vise og å unnlate å publisere viktige data. Legemiddelindustrien gjør begge deler, skriver han.

- Holtedahls budskap er saklig og velfundert: Pregabalins «dokumentasjon» ved fibromyalgi begrenser seg til et fåtall studier i regi av produsenten Pfizer. De positive effektene er i beste fall små, og for et flertall pasienter uten særlig betydning. Bivirkningene underkommuniseres systematisk, og nettoresultatet er alt annet enn åpenbart. Likevel formidles pregabalins indikasjoner ved fibromyalgi – som en slags verbal versjon av den gamle historien om Tordenskjolds soldater – i en lang serie oversiktsartikler, ofte ført i pennen av Pfizers håndgangne menn. Lite virksom farmakoterapi fortrenger annen behandling som vi vet virker, skriver Slørdal.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media