Veiledet trening effektivt ved skuldersmerter

Effekten av trykkbølgebehandling er omdiskutert, og forskerne ønsket å sammenlikne effekten av denne behandlingsformen med trening veiledet av fysioterapeut ved subakromiale skuldersmerter i en enkeltblindet klinisk randomisert studie. Studien omfattet 104 pasienter henvist fra primærhelsetjenesten med slike smerter i minst tre måneder, og funnene er publisert i BMJ.

Les hele saken:
Veiledet trening effektivt ved skuldersmerter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media