Turnustjenesten opp til debatt

Alt tyder på at turnustjenesten i sin nåværende form forsvinner. Et forslag fra Helsedirektoratet om å erstatte den med en ny type begynnerstillinger for leger er ute på høring. Dette er bakgrunnen for at saken debatteres på landsstyremøtet. 

Enig om utfordringene
- Protestene har så langt ikke vært høylytte. Det er neppe fordi turnustjenesten ikke anses som viktig, snarere et uttrykk for at ordningen har fungert spesielt dårlig de siste årene, skriver Charlotte Haug på lederplass i slutten av april.

- Det er enkelt å bli enige om utfordringene: Det er vanskelig å skaffe mange nok og gode nok turnusplasser, det er ventelister, økende andel særplasser, flere som ikke møter opp ved tildelt turnussted, dessuten kommer det stadig flere med utdanning fra utlandet til Norge. Utfordringen er ikke å peke på problemene, men å utforme en fullgod erstatning, skriver hun.

Pasientsikkerheten svekkes
En som har tatt til motmæle mot forslaget er Jo-Endre Midtbu. Fredag ble det publisert en kommentar om temaet Først på nett.

- Den nye ordningen Helsedirektoratet har foreslått vil favorisere de sterkeste, og pasientsikkerheten vil svekkes. Turnustjenesten representerer trygghet og kontinuitet og bør styrkes, ikke legges ned, mener Midtbu.

- Den foreslåtte overgangen til søknadsbasert opptak åpner for en skjult diskriminering av de utenlandske søkerne. Etter hvilke kriterier skal en stud.med. som søker nybegynnerstilling få vurdert sin søknad uten karakterer? Etternavn? Utseende? Kjønn? Hvilken avdelingsleder kan håndtere 900 årlige søknader på en rettferdig måte? Hva med dem som har særskilte behov for tilrettelagt plassering? Hva med dem av våre yngste kolleger med kronisk sykdom? Hvem vil ta imot dem?

Nå har også studentene i Tromsø kastet seg inn i debatten. De har opprettett en Facebook-gruppe med krav om at lodd-trekning som grunnlag for tildeling av turnusplass opprettholdes.

I dag skal saken debatteres på Legeforeningens landsstyremøte.

Si din mening på Tidsskriftets Facebook-side.
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media