Pris for beste artikkel om forebyggende medisin

Mona Flatval og Kirsti Malterud er tildelt Legeforeningens pris for forebyggende medisin for artikkelen Helsefremmende erfaringer hos lesbiske.  Flatval mottok prisen under Legeforeningens landsstyremøte i dag.
Artikkelen er publisert i nr. 23/2009.
- Utgangspunkt for artikkelen er en fokusgruppestudie med to gruppeintervjuer. Vi har i dag mer kunnskap om hva som skaper helseproblemer enn hva som skaper helse hos lesbiske. Formålet med studien var å undersøke hva lesbiske kvinner selv kan oppleve som helsefremmende erfaringer, skriver forfatterne.
Kvinnene fortalte om følgende typer av helsefremmende erfaringer: Å oppleve seg selv som annerledes kunne representerer muligheter og en positiv kraft. En god «komme-ut-prosess» kunne lede til fellesskap og strategier for mestring av utfordringer.
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media