Norske leger er fornøyde

Det viser en spørreskjemaundersøkelser blant 1 072 leger. Vurdert etter spesialitetsgrupper hadde samfunnsmedisinere og allmennmedisinere høyest jobbtilfredshet, mens leger i kirurgiske og indremedisinske fag hadde lavest jobbtilfredshet. Mens lang arbeidstid var negativt korrelert med jobbtilfredsheten, var det å ha bistilling(er) og opplevelsen av å være faglig oppdatert positivt korrelert.

Les hele artikkelen:
Jobbtilfredshet blant norske leger

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media