Godt nytt for p-pillebrukere

For gruppen på 46 112 kvinner som ble fulgt i 39 år, var det 819 175 år med p-piller brukt en eller annen gang og 378 006 år uten p-pillebruk. Brukerne hadde signifikant lavere dødsrate enn ikke-brukerne (justert relativ risiko 0,88, 95 % KI 0,82–0,93). De hadde også lavere dødsrate av alle kreftformer sett under ett og av hjerte- og karsykdom. En gruppe p-pillebrukere med økt relativ risiko for død uansett årsak var dem under 45 år som ikke hadde tatt pillen de siste 5–9 år, men ikke lenger tilbake i tid. Det var ingen sammenheng mellom totaldødelighet og varighet av p-pillebruk.

– Dette er godt nytt både for tidligere og nåværende p-pillebrukere, sier professor Ole-Erik Iversen ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus.

Les hele saken:
Godt nytt for p-pillebrukere

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media