Er sykehusfusjoner lønnsomt?

Riskoen for uforutsette problemer og for en forbigående kvalitetsreduksjon av tjenestene er imidlertid høy. Dette viser en gjennomgang av sju studier av til sammen 476 sykehussammenslåinger i USA, Storbritannia og Norge.

Kunnskapsgrunnlag peker i retning av at sammenslåing av sykehus i seg selv ikke fører til reduserte kostnader, men det kan oppnås en kostnadsreduksjon på rundt 10 % hvis sammenslåingen fører til reell fusjon mellom tidligere selvstendige sykehus med riktigere dimensjonering av tjenestetilbudet og utvikling av en ny felles organisasjonskultur. Samarbeid mellom toppledelsen og fagbyråkratiet, spesielt leger i lederstillinger, er forutsetninger for å lykkes med dette.

Les hele artikkelen her:
Helseøkonomiske effekter av sykehussammenslåinger

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media