De nye pasientene

- Innenfor området sykdom og helse har bruken av Internett til kommunikasjon og informasjon eksplodert de siste ti årene. Paradoksalt nok har det meste av denne revolusjonen skjedd utenfor helsetjenesten selv. Mens pasienter relativt uanstrengt henter generell informasjon, stiller spørsmål på Doktor Online og diskuterer sine sykdommer og plager på nettsteder med navn som PatientsLikeMe, strever vi innenfor helsetjenesten med å utnytte moderne teknologi og sørge for at god og riktig informasjon flyter mellom nivåene og ut til pasientene.

Det er ikke lett å forstå hvorfor vi i 2010 ikke klarer å få til effektiv elektronisk kommunikasjon mellom alle deler av helsetjenesten, gitt de teknologiske mulighetene som finnes. Derimot er det gode grunner til at mange leger nøler med å delta aktivt i sosiale medier sammen med sine pasienter, skriver Haug.

Les hele lederartikkelen:
De nye pasientene

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media