Trenger vi virkelig flere obduksjoner?

Det er ingen tvil om at de rettslige obduksjonene er av stor samfunnsnytte. Men når det gjelder de ikke-rettslige obduksjonene, skal det etter min mening foreligge en meget god grunn til å skjære i døde mennesker. Samfunnsnytten bør være uomtvistelig, skriver Anders Svare.

Les hele kronikken her:
Trenger vi virkelig flere obduksjoner?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media