Hvorfor leker vi fortsatt hviskeleken?

Det har gått ca. 20 år siden de første elektroniske journalsystemene ble innført i spesialisthelsetjenesten. I løpet av disse årene har datakraft og muligheter for lagring og håndtering av store datamengder utviklet seg enormt og er ikke lenger en begrensende faktor. Fortsatt er imidlertid hoveddelen i en elektronisk journal en lang (u)sammenhengende prosatekst.

Les hele saken:
Hvorfor leker vi fortsatt hviskeleken?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media