Færre får hjerteinfarkt

Det viser en studie Terje P. Hagen og medarbeidere har gjort. Antall sykehusutskrivninger med diagnosen hjerteinfarkt økte på 2000-tallet, men økningen skyldes innføring av ny infarktdiagnostikk og overflyttinger mellom sykehus på grunn av PCI-behandling.

 - Kontrollert for dette er det indikasjoner på at infarktinsidensen i aldersgruppen under 80 år har falt også etter 2000, skriver forfatterne.

Les hele artikkelen:
Hjerteinfarkt i Norge 1991-2007

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.