Depresjon og risiko for hjertesykdom

Det er Gunnar Einvik og medarbeidere som i en artikkel i Tidsskriftet har sett på sammenhengen mellom depresjon og hjertesykdom. 

Svaret deres bygger på en litteraturoversikt over en spesiell berøringsflate innen medisinen, mellom den såkalt mentale lidelsen depresjon, og en sykdom som tradisjonelt oppfattes som somatisk, nemlig kardiovaskulær sykdom. Og konklusjonen deres er: Ja, her er det en sammenheng, og den bør leger være oppmerksomme på, skriver Anna Luise Kirkengen i en lederartikkel.

Til tross for at kunnskapsgrunnlaget fremdeles er mangelfullt, kan vi trekke noen slutninger. Vi vet nok til å kunne gi råd om at livsstilsintervensjon vil ha gunstige effekter for begge disse pasientgruppene. På det nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke grunnlag for å starte medikamentell behandling av depresjon med det formål samtidig å forebygge hjertesykdom, skriver Jan Erik Nordrehaug i en annen lederartikkel.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media