Virus årsak til utmattelsessyndrom?

– Dette er nok en indikasjon på at årsakssammenhengene ved kronisk utmattelsessyndrom er komplekse og multifaktorielle, sier overlege Vegard Bruun Wyller ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Les hele saken:
Virus årsak til utmattelsessyndrom?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media