Virus årsak til utmattelsessyndrom?

– Dette er nok en indikasjon på at årsakssammenhengene ved kronisk utmattelsessyndrom er komplekse og multifaktorielle, sier overlege Vegard Bruun Wyller ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Les hele saken:
Virus årsak til utmattelsessyndrom?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.