Tidsskriftets beste oversiktsartikkel 2009

Halvorsen og Risøe, som jobber henholdsvis ved Ullevål og Rikshospitalet, mottok prisen for beste oversiktsartikkel under et møte for Tidsskriftets faglige medarbeidere denne uken. Ifølge juryen er artikkelen Symptomer og diagnostikk av koronarsykdom hos kvinner lettlest, detaljert og faktaorientert. Den inneholder en algoritme for utredning av kvinner med symptomer som gir mistanke om koronarsykdom, som er meget nyttig i klinisk hverdag for mange av Tisskriftets lesere.

Vellykket samarbeidsprosjekt
Andreprisen gikk til Tor-Arne Hagve, Arne Åsberg, Rune Ulvik, Berit Borch-Iohnsen og Ketil Thorstensen for artikkelen Hemokromatose – fra underdiagnostisert kuriositet til folkesykdom. Juryen mener artikkelen er et meget vellykket samarbeidsprossjekt av forskere fra flere institusjoner med forskjellig bakgrunn og kunnskap om tilstanden, som beskriver patobiokjemi, diagnostikk og behandling av en vanlig forekommende sykdom i Norge. Fokuset på praktiske råd vedrørende diagnostikk og behandling kombinert med bakgrunnsinformasjon om historikk og patogenese av sykdommen gjør at artikkelen fremstår som en flott oversikt for alle leger som ønsker en oppdatering på dette feltet.

Solid kunnskapsgrunnlag
Andreas Austgulen Westin og Lars Slørdal ved St. Olavs hospital har skrevet artikkelen som fikk tredjeprisen, Passiv røyking av cannabis – hva skal vi tro? Den er delvis motivert av aktuelle hendelser og stor interesse fra offentligheten om spørsmålet om røyking av cannabis og utslag på rusmiddeltester i urin. Artikkelen er basert på et solid kunnskapsgrunnlag, samlet inn ved et velgjennomført søk i medisinske databaser kombinert med forfatternes store erfaring og kunnskap innen klinisk farmakologi, mener juryen. Det gis klare konklusjoner, basert på velfunderte resonnementer som er lett forståelige for leserne.

Førsteprisen er på 30 000 kroner, mens andre- og tredjeprisen er på 10 000 kroner.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media