Stressede foreldre og astma hos barna

Forskerne identifiserte 2 497 barn i alderen 5–9 år uten astma. Foreldrenes selvopplevde stressnivå ble registrert ved bruk av validerte spørreskjemaer, i tillegg ble lokalt luftforurensningsnivå og hvorvidt mødrene hadde røykt under svangerskapet avdekket. Barna ble fulgt i tre år. Der det var luftforurensning, var risikoen for å utvikle astma signifikant høyere hos dem hvis foreldre hadde høyt stressnivå.

Les hele saken:
Stressede foreldre og astma hos barna

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media