Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Egil Arnesen 17.7. 1944–3.12. 2009

Georg Blikra 27.9. 1925–1.12. 2009

Arnfinn Drogseth 7.1. 1918–18.11. 2009

Inger Louise Karlander 10.6. 1945–3.11. 2009

Magnar Kintel 1.6. 1943–4.11. 2009

Bjørn Erik Knutsen jr. 8.3. 1938–16.12. 2009

Erkki Mikko Johannes Koski 25.3. 1953–1.10. 2009

Brigt Møll Nilsen 28.6. 1977–1.11. 2009

Alexander A. Pihl 1.6. 1920–24.11. 2009

Tor Johan Prytz 21.10. 1919–16.11. 2009

Kåre Arne Sørdal 25.4. 1935–14.10. 2009

Thorleif Emil Wilhelmsen 23.3. 1934–9.12. 2009

Anbefalte artikler