Kjønnsforskjeller og hjertemedisiner

Det skriver Maja-Lisa Løchen og Elena Kvan i en artikkel i Tidsskriftet. For at resultater fra legemiddelstudier skal være klinisk relevante, må de kunne generaliseres til den pasientpopulasjonen som skal bruke medikamentet. Derfor bør pasientgruppen inkludere representative andeler av begge kjønn og aktuelle aldersgrupper, og artiklene bør fremheve kjønnsrelaterte resultater om forskjeller og likheter. Når det gjelder kardiovaskulære legemidler, har oppmerksomhet på kjønnsforskjeller bidratt til flere overraskende funn.

Les mer om funnene:
Kjønnsforskjeller og kardiovaskulære legemidler

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media