- Ikke bruk "angivelig"

I journalføringen bruker leger ofte dette uttrykket for å poengtere at det som er journalført bygger på pasientens egne opplysninger. Men ordet kan oppfattes som ydmykende, og Markestad anbefaler leger å heller velge mer nøytrale ord og uttrykk, for eksempel "pasienten forteller at...".

Les hele saken:
Ikke bruk "angivelig"

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media