Hvordan oppnå fri luftvei?

Intubasjon og trakeotomi bør bare utføres av øvet personell, ifølge en oversitksartikkel i siste nummer.

Artikkelen er basert på internasjonale algoritmer for optimal behandling av pasienter med akutte luftveisproblemer og forfatternes erfaring fra klinisk arbeid og arrangering av kurs.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.