Gener disponerer for multippel sklerose

Åslaug Rudjord Lorentzen og hennes samarbeidspartnere har påvist genvarianter i immunsystemet som beskytter mot multippel sklerose. De viser at også gener utenfor HLA-komplekset bidrar til utvikling av sykdommen.

Multippel sklerose er en betennelsessykdom som rammer sentralnervesystemet på den måten at immunsystemet går til angrep på nervevevet. Årsaken er ikke godt kjent, men både miljøfaktorer og genetiske faktorer er involvert, spesielt gener som uttrykkes på celler i immunforsvaret.

– Målet for oss har vært å studere gener som kan bidra til utvikling av multippel sklerose og som kan ha betydning for det kliniske utfallet. Vi har sett på ulike genvarianter hos de syke og hos friske kontrollpersoner, og det vi blant annet viser er at HLA-klasse 1-varianten HLA-Bw4 beskytter mot sykdommen, sier Rudjord Lorentzen.

Les hele saken:
Gener disponerer for multippel sklerose

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media