Flertallet av nyfødte kan bli 100 år

Økt levealder vil trolig gi økt etterspørsel etter helsetjenester. Det er vanskelig å vurdere hvor mye, årsakene er mange. En stor del av helsetjenestekostnadene kommer i siste leveår. Økt levealder kan derfor bety en forskyvning av utgiftene mer enn en økning.

Les hele saken:
Flertallet av nyfødte kan bli 100 år

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.