Flertallet av nyfødte kan bli 100 år

Økt levealder vil trolig gi økt etterspørsel etter helsetjenester. Det er vanskelig å vurdere hvor mye, årsakene er mange. En stor del av helsetjenestekostnadene kommer i siste leveår. Økt levealder kan derfor bety en forskyvning av utgiftene mer enn en økning.

Les hele saken:
Flertallet av nyfødte kan bli 100 år

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media