Flere nyfødte blir dehydrert

I perioden 2002–08 var det en signifikant økning av antall innleggelser pga. dehydrering per år. Gjennomsnittlig liggetid i barselavdelingene gikk ned fra 3,5 døgn til 2,7 døgn i samme tidsrom.

Flere rapporter har vist økt antall innleggelser av nyfødte med alvorlig dehydrering pga. sviktende amming. Denne studien viser for første gang en slik økning også i Norge.

Les hele saken: 
Flere tilfeller av dehydrering hos nyfødte

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media