Er morsmelk giftig eller livreddende?

Hva kan vi gjøre mens vi venter på mer kunnskap, spør Jon Øyvind Odland i en kommentartikkel i Tidsskriftet.

- Vi bør gi gode kostholdsråd for den delen av befolkningen som er i reproduktiv alder og fjerne de kostholdselementene som har dokumenterte høye konsentrasjoner av kontaminanter. Vi bør sette søkelyset på kilder til giftstoffene og tiltak for å fjerne disse. Miljøverndepartementet har satt ned et utvalg som skal levere en NOU våren 2010 med konkrete forslag til tiltak både nasjonalt og internasjonalt med mål om et giftfritt samfunn etter 2020. Det er langt frem dit, men det er direkte uklokt å reise spørsmål om skadevirkninger av historiens beste næringskilde før vi har gjort det vi kan for å fjerne kildene til giftstoffene, skriver han.

Les hele artikkelen her:
Er morsmelk giftig eller livreddende?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media