Drakk han alkohol?

I noen tilfeller dannes alkohol naturlig i kroppen etter at døden har inntrådt, særlig i trafikkulykker der indre organer skades, og i tilfeller der liket blir liggende en stund før nedkjøling. Gudrun Høiseth har i sin doktoravhandling studert hvordan de to relativt ukjente stoffene etylglukuronid og etylsulfat kan være til hjelp.
Fastsettelse av tidspunkt for alkoholinntak kan være viktig også i saker som angår levende personer.

Les hele saken:
Drakk han alkohol?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media