Brystkreftbehandling uten fjerning av bryst

- Våre resultater viser utmerket lokal sykdomskontroll etter brystbevarende kirurgi og strålebehandling med stråledose 50 Gy til hele brystet hos en gruppe kvinner med tidlig, lavrisiko brystkreft der bare om lag en firedel fikk adjuvant medikamentell behandling, skriver Ingvil Mjaaland og medarbeidere i en artikkel i tidsskriftet.

Les hele artikkelen:
Residiv og overlevelse etter brystbevarende behandling av brystkreft

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.