Alvorlige feil i mange dødsattester

Eline Feiring

Alfsen og kolleger ved Akershus universitetssykehus har gjort en systematisk gjennomgang av alle dødsattestene ved sykehuset over en åttemånedersperiode i 2008. Av ca. 500 dødsfall ble det funnet feil både i logikk og innhold i mange av dem.
– Vi fant at mellom en fjerdedel og en femtedel av alle dødsattestene inneholder feil som gjør at dødsårsaken kan bli registrert feil i dødsårsaksregisteret. Det er to hovedgrupper feil som gjøres; de som er virkelig alvorlige er de dødsattestene der den dødelige sykdommen ikke er nevnt. Det gjelder ca 5 %. De resterende 15-20 prosentene er de dødsattestene der det er feil eller helt ulogisk oppsett, men der hovedelementene er med, forklarer Alfsen i Tidsskriftets podkast.
I disse tilfellene kan feilen bli rettet opp av ansatte i dødsårsaksregisteret. Men i de alvorlige tilfellene har ikke de som vurderer dødsattesten noen sjanse til å skjønne at det er feil. Ett eksempel er at dødsårsaken oppgis å være hjerteinfarkt, mens journalen viser at pasienten har hatt brystkreft med spredning.

Unaturlige dødsfall
Mulige unaturlige dødsfall skal meldes til politiet. Også her gjøre det feil. Av 500 dødsfall i 2008 vurderte Alfsen og kollegene at 62 av dem var mulig unaturlige. Men bare halvparten var blitt meldt til politiet.
- Melding til politiet assossieres av legene med at det er gjort noe feil, noe kriminelt. Men det er slett ikke tilfelle. De fleste dødsfall som er meldepliktige skyldes ikke medisinske feil, men helt andre forhold, sier Alfsen.
Feilene og usikkerheten de avslørte satte Alfsen på ideen til å lage et kurs for alle leger i hele landet. Nå lanseres Legeforeningens nettkurs Hvordan fylle ut dødsattester?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media