Risiko for schizofreni etter fødselskomplikasjoner

Det skriver Unn Kristin Haukvik og Ingrid Agartz ved Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo i en artikkel i Tidsskriftet.

Den antatte sammenhengen mellom pre- og perinatale komplikasjoner og økt risiko for schizofreni har vært studert i snart 80 år. Maternell infeksjon (influensa, rubella, toksoplasmose), prenatal malnutrisjon samt fødselskomplikasjoner som lav fødselsvekt og asfyksi, har i en rekke pasient-kontroll-studier blitt assosiert med økt risiko for schizofreni. Dyreforsøk har vist at pre- og perinatal eksponering for hypoksi og maternell inflammasjonsrespons kan påvirke nevronal utvikling. Underliggende patofysiologiske mekanismer og eventuell interaksjon med sårbarhetsgener for schizofreni er ikke klarlagt, men det er mye som tyder på at det er en sammenheng mellom pre- og perinatale komplikasjoner og risiko for schizofreni, skriver de.

Les hele artikkelen:
Øker komplikasjoner under svangerskap og fødsel risikoen for schizofreni?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media