Plutselig død i Idretts-Norge

Det kommer frem i en norsk studie som nylig ble publisert i tidsskriftet European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, og som er det første norske materialet om plutselig død i idretten. Erik Ekker Solberg og medarbeidere konkluderer med at den abefalte screeningmodellen fra European Society of Cardiology trolig ikke ville fanget opp de koronare dødsfallene, som utgjorde nesten halvparten av tilfellene.

Les hele saken:
Plutselig død i Idretts-Norge

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media