Behandling av akutt hjertesvikt

Han disputerte for ph.d.-graden 18.6. 2009 ved Universitetet i Tromsø¸, med avhandlingen Preclinical assessments of potential treatments for acute heart failure.

Les hele saken:
Behandling av akutt hjertesvikt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media