Arbeidsstil hos leger på legevakt

Til sammen ble det registrert krav fra 4 729 leger, 2 220 fastleger og 2 509 andre leger. Fastlegene sto for 46,6 % av pasientkontaktene, men hadde forholdsvis flere telefonkontakter og enkle kontakter enn de andre legene, skriver Hogne Sandvik og Steinar Hunskår.

Les hele artikkelen:
Arbeidsstil hos fastleger og andre leger på legevakt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media