Vektøkning ved diabetes

Insulin og leptin er to sentrale hormoner som deltar i regulering av kroppsvekten hos mennesker. Oppstart av insulinbehandling ved type 2-diabetes fører ofte til vektøkning. Mekanismene for dette er bare delvis kjent. I en ny undersøkelse har norske forskere funnet en mulig sammenheng mellom insulinindusert leptinøkning og påfølgende vektøkning ved insulinbehandling av pasienter med type 2-diabetes.

Les hele saken:
Leptin forbundet med vektøkning ved diabetes

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media