Våre sanne muligheters land

Svaret er selvfølgelig at alle disse gruppene skriker etter oppmerksomhet, omsorg og forløsning – de hjelptrengende så vel som de gode hjelperne. I år som alle andre år. Overdosetallene forblir høye. Rusmisbrukere dør i behandlingskø. Foreldres rusmisbruk går i arv til barna. Alt i langt større grad enn vi kan akseptere, skriver Gundersen, som er generalsekretær i Blå Kors Norge.

Les hele artikkelen:
Våre sanne muligheters land

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media